Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nghị định số 163/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

11/21/2013 8:44:04 AM
Ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp, với mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng trong lĩnh vực hóa chất và 200 triệu đồng trong lĩnh vực phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

           Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp cùng với các mức phạt tiền; xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả cho từng hành vi vi phạm. Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, tùy theo tính chất, mức độ từng hành vi vi phạm, cá nhân, tổ chức còn có thể bị đình chỉ sản xuất, kinh doanh, cất giữ hóa chất nguy hiểm từ 01 - 03 tháng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất từ 01 - 03 tháng; buộc tiêu hủy hóa chất nguy hiểm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; buộc đưa ra khỏi Việt Nam...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

Chi tiết Nghị định xem tại đây./.

 

Quang Huy

 

 

TIN ĐÃ ĐĂNG