Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định mới về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

11/7/2013 2:06:27 PM
Ngày 30 tháng 10 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BCT quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

 Thông tư số 26/2013/TT-BCT gồm 11 điều, quy định về các mẫu biên bản, quyết định (gọi tắt là ấn chỉ) sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường; việc quản lý in, cấp phát, sử dụng, giao nhận, thanh toán, tiêu hủy ấn chỉ in sẵn của Quản lý thị trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường.

Xem chi tiết Thông tư số 26/2013/TT-BCT  của Bộ Công Thương tại các file đính kèm dưới đây:

File đính kèm 1

File đính kèm 2

Hữu Tuyên