Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời tham gia Chương trình tập huấn trực tuyến về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

5/18/2020 4:44:48 PM
Bộ Công Thương tổ chức 03 Khóa tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA

 

            Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) dự kiến được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào cuối tháng 5. Theo quy định, Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ 2 sau khi Việt Nam và EU thông báo cho nhau về việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn hoặc vào một thời điểm mà hai bên thống nhất. Vì vậy, dự kiến Hiệp định sẽ có  hiệu lực vào tháng 7 năm 2020.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại và nắm vững các cam kết trong Hiệp định. Bộ Công Thương tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 Khóa tập huấn vối nội dung và đối tượng như sau:

 - Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: dành cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ - đầu tư của các tỉnh, thành phố, các công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác;

- Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác;

- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm truy cập vào đường link sau để đăng ký tham gia các Khóa tập huấn: http://bit.ly/evfta

Thời hạn đăng ký cho các Khóa tập huấn như sau:

- Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: trước ngày 20 tháng 5 năm 2020;

- Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: trước ngày 26 tháng 5 năm 2020;

- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: trước ngày 03 tháng 6 năm 2020;

Sở Công Thương thông tin và mời các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia.

             Xem chi tiết Quy chế đăng ký, quản lý chương trình tập huấn và nội dung các Khóa tập huấn tại file đính kèm tại đây.

 

Hồng Thắm