Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tư quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP.

2/27/2020 10:22:58 AM
Ngày 22/01/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BCT quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP.

 

 Lượng hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu hàng năm 

theo cam kết tại Hiệp định CPTPP:

 

Tên hàng

Mã HS

Công suất động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)

Công suất động cơ ≥ 3.000 cm3 (chiếc)

Tng số (chiếc)

Năm

    1. Xe có động cơ chở 10 người trở lên;

87.02

33

33

66

2020

36

36

72

2021

39

39

78

2022

42

42

84

2023

45

45

90

2024

    2. Ô tô và các loi xe khác có đng cơ đưc thiết kế chủ yếu để chở người kể c ô tô chở người có khoang hành lý chung và ô tô đua;

87.03

48

48

96

2025

51

51

102

2026

54

54

108

2027

57

57

114

2028

60

60

120

2029

 3. Xe có độncơ dùng để ch hàng.

87.04

63

63

126

2030

66

66

132

2031

69

69

138

2032

72

72

144

2033

75

75

150

2034

 

Từtnăm 2035 trở đi, số lượng ô tô đã qua sử dụng được đưa ra đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định CPTPP sẽ duy trì với số lượng như năm 2034.

 Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư này được phân giao trên cơ sở đấu giá.

2. Đối tượng tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

1. Ô tô đã qua sử dụng là ô tô đã được đăng ký lưu hành tại nước xuất khẩu trước khi về đến cửa khu Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng quy tc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

3. Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về quy chun kỹ thuật, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, các quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô.

4. Chủng loại ô tô nhập khu phải phù hợp với nội dung của Giấy phép kinh doanh nhập khu ô tô theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc đấu giá

1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá.

2. Phiên đấu giá được tổ chức vào Quý hàng năm và có thể kéo dài thời gian tổ chức đấu giá tùy trường hợp cụ thể, nhưng tối đa không muộn quá ngày 15 tháng 4.

3. Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khu ô tô đã qua sử dụng được Bộ Công Thương thành lập để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đu giá ban hành Quy chế đu giá hạn ngạch thuế quan nhập khu ô tô đã qua sử dụng.

4. Hạn ngạch thuế quan được phân giao cho thương nhân theo thứ tự bỏ giá từ cao đến thấp.

5. Thông tin về phiên đấu giá và các thủ tục nộp hồ sơ đấu giá được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định ít nht 30 (ba mươi) ngày trước ngày đấu giá.

6. Hội đồng đấu giá không yêu cầu mức bỏ giá tối thiu để tham gia hoặc nhận phân bổ hạn ngạch thông qua đấu giá.

7. Tên các thương nhân trúng đấu giá, giá trúng đấu giá và lượng hạn ngạch phân giao được công khai qua các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau phiên đấu giá.

Thông báo kết quả đấu giá

Trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày có kết quả đấu giá ca Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho thương nhân trúng đấu giá.

Thủ tục nhập khẩu

1. Thương nhân nhập khu ô tô đã qua sử dụng là doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khu ô tô theo quy định của pháp luật.

2. Trường hp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng không có Giấy phép kinh doanh nhập khu ô tô thì ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khu ô tô thực hiện nhập khu.

3. Khi làm thủ tục nhập khu ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngch thuế quan, ngoài việc thực hiện các thủ tục nhập khu theo quy định hin hành thương nhân xuất trình văn bản của Bộ Công Thương thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khu ô tô đã qua sử dụng cho cơ quan Hải quan.

4. Các quy định về bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi xe ô tô được thc hin theo Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưng ô tô.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2020.

Xem chi tiết Thông tư 04/2020/TT-BCT tại đây.

 

Hồng Thắm.