Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Từ ngày 01/01/2020, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước Asean

11/28/2019 10:53:04 AM
Ngày 13/11/2019 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước Asean. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

 

Thông tư quy định:

1. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy đnh của pháp luật hiện hành.

2. Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

3. Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Xem chi tiết Thông tư số 23/2019/TT-BCT.

 

Hồng Thắm