Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tư quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Me-hi-cô theo Hiệp định CPTPP.

5/4/2019 4:29:07 PM
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2019.

             Thông tư quy định ưu đãi thuế theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP, nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan và giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

Thông tư quy định các điều kiện để hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô được hưởng ưu đãi thuế quan sang CPTPP, gồm:

- Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP theo Thông tư 03/2019/TT-BCT;

- Có chứng thư xuất khẩu;

- Đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ được quy định tại khoản 3 điều 4.

Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu là các cơ quan quy định tại Phụ lục V của Thông tư. Chứng thư xuất khẩu tự động được cấp cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc cấp cho người nộp hồ sơ trước cho đến khi hết hạn ngạch. Chứng thư được cấp khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng.

Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.

Xem Thông tư số 07/2019/TT-BCT tại đây.  

Dương Thị Hồng Thắm