Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chương trình giám sát khai thác và nhập khẩu (SIMP) đối với 13 loài thủy hải sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ

11/1/2018 2:48:54 PM
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Hoa Kỳ đã áp dụng Chương trình giám sát khai thác và nhập khẩu (SIMP) đối với 13 loài thủy hải sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

        Theo đó 2 mặt hàng chủ lực gồm tôm và bào ngư của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng phải tuân thủ quy định của Chương trình này. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2018, tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu của Hoa Kỳ đều phải tuân thủ yêu cầu của Chương trình SIMP.

 

Một số điểm then chốt của Chương trình này gồm:

- SIMP được áp dụng cho thủy hải sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ, kể cả tái nhập thủy sản được thu hoạch tại Hoa Kỳ nhưng được đưa ra nước ngoài chế biến;

- Doanh nghiệp nhập khẩu phải thường trú ở Hoa Kỳ và có giấy phép thương mại thủy sản quốc tế hiện hành (doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ cần có 2 loại thông tin về truy xuất nguồn gốc bắt buộc, gồm: thông tin về thu hoạch và cập bờ khai báo bằng điện tử tại thời điểm nhập khẩu thông qua Hệ thống dữ liệu thương mại quốc tế (ITDS); thông tin về chuỗi hành trình, từ lúc thu hoạch đến thời điểm nhập cảng Hoa Kỳ);

- Hồ sơ theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ về nguồn gốc tôm nuôi là tính hợp pháp của vùng nuôi. Các thông tin này phải được doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ lưu giữ trong 2 năm và có thể được yêu cầu xuất trình khi kiểm tra.

Doanh nghiệp kê khai và đăng ký theo Chương trình SIMP, khai báo và nhận diện pháp lý đối với các ao nuôi tôm Việt Nam như sau:

- Về các khai báo đối với tôm nuôi, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của  Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) để biết các quy định, biểu mẫu khai báo điện tử và loại thông tin cần khai báo theo Chương trình SIMP.

       - Về nhận diện pháp lý đối với với cơ sở nuôi tôm Việt Nam, theo quy định hiện hành, cơ sở nuôi trồng thủy sản hợp pháp là cơ sở nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản, tuân thủ các quy định về sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tuân thủ các quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản. Từ ngày 01/1/2019, theo quy định của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, các cơ sở nuôi tôm nước lợ phải đang ký với cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương và được cấp mã nhận diện.

Hồng Thắm