Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số loại hàng hóa với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo các Nghị quyết số 2371, 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

1/30/2018 3:59:26 PM
Ngày 18 tháng 12 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2039/QĐ-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2371, 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

 

Theo đó Quyết định quy định:

1. Tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng của/ từ Triều tiên, cụ thể như sau:

a) Sắt (mã HS: chương 72, chương 73), quặng sắt (mã HS: nhóm 26.01);

b) Hải sản (bao gồm cá, động vật giáp xác, nhuyễn thể, và các loại sinh vật thủy sinh không xương sống khác dưới mọi hình thức) (mã HS: chương 03, nhóm 15.04, 15.16, 15.17, 16.03, 16.04, 16.05);

c) Chì (mã HS: chương 78), quặng chì (mã HS: nhóm 26.07);

d) Dệt may (mã HS: phần XI);

đ) Than (mã HS: nhóm 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 44.02).

2. Tạm ngừng hoàn toàn xuất khẩu các mặt hàng sang Triều Tiên, cụ thể như sau:

a) Dầu ngưng (mã HS: chương 27);

b) Khí ga thiên nhiên hóa lỏng (mã HS: nhóm 27.11).

c) Dầu lọc (mã HS: nhóm 27.09, 27.10).

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu áp dụng Giấy chứng nhận xuất xứ đối với các loại hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Trường hợp HĐBA LHQ ban hành Nghị quyết điều chỉnh nội dung liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với Triều Tiên, quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với Triều Tiên được điều chỉnh tương ứng.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các Nghị quyết liên quan của HĐBA LHQ hết hiệu lực.

 

Dương Thắm