Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu.

10/20/2016 11:26:31 PM
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA) được ký ngày 29 tháng 5 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.

             Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 nhằm  hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.  

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Việt Nam – EAEU FTA. Thông tư ban hành kèm theo các Phụ lục về: Quy tắc xuất xứ hàng; Quy tắc cụ thể mặt hàng; Danh sách các quốc đảo; Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV, Tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV và hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Danh sách các Tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam.

Theo thông tư thì các Bên nỗ lực để áp dụng Hệ thống Xác minh và chứng nhận xuất xứ điện tử (EOCVS) không muộn hơn 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Mục tiêu của EOCVS là việc xây dựng cơ sở dữ liệu mạng ghi lại thông tin của tất cả Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan được ủy quyền cấp và cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể truy cập và kiểm tra tính hiệu lực và nội dung của tất cả Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã được cấp.

Thông tư số 21/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 5/10/2016./.

 

Tô Thắm