Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tin về thủ tục và hồ sơ xuất khẩu vào thị trường Azerbaijan

7/11/2016 11:11:44 AM
Thông tin liên quan đến thủ tục, hồ sơ xuất khẩu vào Azerbaijan và danh mục các sản phẩm nông sản xuất khẩu chính của nước Cộng hòa Azerbaijan.

         Tài liệu cần thiết khi nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của nước Cộng hòa Azerbaijan:

          - Khai báo hải quan;

          - Hợp đồng xác nhận việc thực hiện hoạt động thương mại ngoại thương hoặc tài liệu xác nhận quyền sở hữu của người sử dụng và (hoặc) xử lý hàng hóa hoặc bất kỳ tài liệu khác;

          - Các văn bản về giao thông vận tải phụ thuộc vào chế độ vận chuyển khi hàng hóa, phương tiện vận tải được vận chuyển;

          - Trường hợp đại diện hải quan được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp, cần tài liệu xác nhận việc ủy quyền của người có liên quan;

          - Trường hợp hàng hóa thuộc diện chịu phí hải quan, cần phải có tài liệu xác nhận việc thanh toán hoặc có điều khoản đảm bảo cho các khoản nợ hải quan;

          - Văn bản xác nhận giá trị khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu;

          - Tài liệu giấy phép đặc biệt (giấy phép) cho việc nhập khẩu các phương tiện bảo vệ thực vật, các chất hóa chất nông nghiệp và tiền chất;

          - Giấy chứng nhận sự phù hợp, đối với hàng hóa phải có chứng nhận bắt buộc  được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan;

          - Giấy chứng nhận thú y, đối với hàng hóa  phải được kiểm định thú y của nhà nước  được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan;

          - Giấy chứng nhận vệ sinh, đối với các sản phẩm là thực phẩm được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan;

          - Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu, đối với thực vật và các sản phẩm từ thực vật được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan;

          - Tài liệu xác nhận nguồn gốc của hàng hóa ghi trong tờ khai hải quan;

          - Quyết định của Nội các Bộ trưởng nước Cộng hòa Azerbaijan hoặc ý kiến của các cơ quan nhà nước thích hợp tương ứng, đối với hàng hóa quy định tại Phụ lục 1 và 2 của “Quy định về điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu tại nước Cộng hòa Azerbaijan” tại Nghị định số 609 ngày 24/6/1997 của Chủ tịch nước Cộng hòa Azerbaijan, được đưa vào, đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan.

          - Các tài liệu giấy phép thích hợp, khi hàng hóa bị giới hạn được đưa vào hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan tại các Điều 215 của Luật Hải quan, Luật của nước Cộng hòa Azerbaijan về “Danh mục các mặt hàng mà có thể thuộc về thành phần đóng góp nhất định vào kim ngạch dân sự và được phép có trong kim ngạch dân sự dựa trên sự cho phép đặc biệt (với kim ngạch dân sự bị giới hạn)”, cũng như các Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Azerbaijan và Nội các Bộ trưởng nước Cộng hòa Azerbaijan, được vận chuyển qua biên giới hải quan;

          - Giấy phép đặc biệt trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tái nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa thuộc đối tượng chịu kiểm soát xuất khẩu.

          Theo Quyết định số 80 của Nội các Bộ trưởng nước Cộng hòa Azerbaijan “Về thuế hải quan và lệ phí thông quan trong hoạt động xuất nhập khẩu của nước Cộng hòa Azerbaijan” ngày 12/4/2001, mức thuế nhập khẩu của Azerbaijan như sau.

          + Thuế suất tối đa: 15%

          + Nhóm 7 mức tỷ suất: 0%, 0.5%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%

          + 0-5% (xấp xỉ 40% của đề mục)

          + Tỷ lệ trung bình áp dụng: 9.0% - thấp hơn so với các nước đang phát triển. Xếp hạng trung bình áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp: 13.5% - thấp hơn so với các nước phát triển và các nước đang phát triển. Tỷ lệ trung bình áp dụng cho các sản phẩm phi nông nghiệp: 8.3% - thấp hơn so với các nước đang phát triển và các nước kém phát triển.

          + Theo trị giá hàng hóa và thuế hải quan cụ thể được áp dụng.

          Theo quy định của Quyết định này, lệ phí thông quan là:

          + Trị giá hải quan lên đến 1000 Manat: 10 Manat;

          + Trị giá hải quan 1001 – 1 010 000 Manat: 50 Manat;

          + Trị giá hải quan 10 001 – 100 000 Manat: 100 Manat;

          + Trị giá hải quan trên 100 001 Manat: 275 Manat.

Theo luật thuế nước Cộng hòa Azerbaijan, thuế GTGT nhập khẩu là 18%  trị giá hải quan.

 

Xem danh sách các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chính của nước Cộng hòa Azerbaijan tại đây

Xem Thông tin về các thủ tục và hồ sơ xuất khẩu vào Azerbaijan bản tiếng Anh tại đây

Tô Thắm