Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.

1/7/2016 3:22:12 PM
Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BCT sửa đổi ngày hiệu lực của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc của Bộ Công Thương. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015.

 

Về cơ bản, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc được cấp C/O mẫu VK và hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định VKFTA  nếu đáp ứng một trong các quy định về xuất xứ dưới đây:

   -  Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam;

  - Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam, nhưng đáp ứng được tiêu chí CTC (tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa), RVC(XX)%  (tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực), tiêu chí lựa chọn hoặc tiêu chí kết hợp trong danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng gồm 97 Chương (hơn 7000 dòng thuế ở cấp độ HS 6 số).

          - Được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam từ những nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc từ những nguyên liệu có xuất xứ Hàn Quốc.

          Thông tư số 40/2015/TT-BCT được ban hành kèm theo các phụ lục về Quy tắc xuất xứ, Quy tắc cụ thể mặt hàng, Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ, Mẫu C/O VK do Việt Nam cấp, Mẫu C/O KV do Hàn Quốc cấp, Mẫu tờ khai bổ sung C/O, Hướng dẫn kê khai C/O, Danh mục các tổ chức cấp C/O.

Thông tư 40/2015/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2015./.

Tô Thắm