Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

10/30/2015 9:23:30 AM
Ngày 01/10/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 10568a/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

         Theo đó, Quyết định này quy định nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công Thương gồm: 02 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

          Thủ tục hành chính mới ban hành cấp trung ương thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công Thương:

          1. Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN.

          2. Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân sản xuất, xuất khẩu mặt hàng mới  hoặc thay đổi mặt hàng sản xuất, xuất khẩu đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN.

          Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:

          1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AANZ.

          Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2015./.

          Xem chi tiết Quyết định số 10568a/QĐ-BCT  ngày 01/10/2015 tại đây

Tô Thắm