Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Lập đường dây nóng an toàn vệ sinh thực phẩm.

2/26/2014 3:01:49 PM
Ngày 20/01/2014 Bộ Công Thương có Quyết định số 677/QĐ-BCT về ban hành Quy chế tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của lực lượng QLTT trong công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm. Sau thời gian chuẩn bị, kể từ ngày 24/02/2014 Cục Quản lý thị trường đưa đường dây nóng về an toàn thực phẩm của lực lượng Quản lý thị trường đi vào hoạt động. Đường dây nóng có số điện thoại 1900585826 sẽ hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày.

 Mục đích của đường dây nóng là tiếp nhận, xử lý và sử dụng các tin báo của tổ chức, cá nhân về đối tượng, hành vi và các thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời có biện pháp tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đường dây nóng của lực lượng QLTT sẽ đảm bảo giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của tổ chức, cá nhân báo tin cũng như đảm bảo bí mật thông tin của cơ quan quản lý nhà nước. Theo quy định, không sử dụng, lợi dụng đường dây nóng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Để sử dụng đường dây nóng hoạt động có hiệu quả, đạt được mục đích yêu cầu. Chi cục QLTT Phú yên xin thông báo và hướng dẫn việc thực hiện như sau:

Bước 1: Khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu cần báo tin, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm sẽ gọi điện thoại đến đường dây nóng, thông qua số 1900585826.

Bước 2: Nghe lời chào và hướng dẫn của tổng đài: “Cám ơn quý vị đã gọi điện thoại phản ánh thông tin vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm qua đường dây nóng của lực lượng Quản lý thị trường. Để phản ánh vi phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố nào, đề nghị báo tin trực tiếp cho Chi cục Quản lý thị trường bằng cách bấm mã vùng của tỉnh, thành phố đó. Ví dụ: Lạng Sơn bấm số 025; Đăk Lăk bấm số 050; Hậu Giang bấm số 071; Phú Yên bấm số 057 . Để phản ánh với Cục Quản lý thị trường, đề nghị bấm số 911 hoặc 912 ”.

Rất mong được sự quan tâm của các tổ chức và nhân dân kịp thời phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của công đồng.