Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tổ chức tập huấn ghi chép ấn chỉ

12/24/2012 8:15:57 AM
Chi cục QLTT Phú Yên tổ chức tập huấn ghi chép ấn chỉ và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

 Sáng 19/12/2012 Chi cục QLTT Phú Yên tổ chức lớp tập huấn ghi chép ấn chỉ và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tham dự lớp tập huấn có 87 đồng chí là lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng Chi cục, Đội trưởng, Đội Phó và kiểm soát viên các Đội QLTT

 

Tại lớp tập huấn đồng chí Phan Ngọc Trang phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Phú Yên giới thiệu những nội dung cần lưu ý trong ghi chép các mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường; Hướng dẫn cách thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật quy định và giới thiệu chi tiết các điều, khoản của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền shữu công nghiệp.

Qua đó để tạo điều kiện cho cán bộ công chức của Quản lý thị trường nắm bắt được nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

                                                                                        Hoài Liêm