Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kế hoạch tổng kiểm tra hành chính năm 2012 trên địa bàn thị xã Sông Cầu

4/6/2012 3:00:44 PM
Kế hoạch tổng kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành hành chính năm 2012.

           Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường để quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của thương nhân, tránh tình trạng kiểm tra trùng lắp của các ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân tổ chức sản xuất kinh doanh.

          Đội QLTT số 5 đã tham mưu UBND thị xã Sông Cầu duyệt kế hoạch tổng kiểm tra hành chính năm 2012 trên địa bàn thị xã Sông Cầu.

          - Về nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra, rà soát công tác đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo nội dung đăng ký.

+ Kiểm tra công tác thực hiện nghĩa vụ thuế, trọng tâm các hộ nợ thuế dây dưa, gian lận thuế, hoạt động không đăng ký thuế.

+ Đối chiếu các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mà không có thuế, có thực hiện nghĩa vụ thuế mà không đăng ký kinh doanh.

+ Kiểm tra các hộ kinh doanh có nghĩa vụ thuế nhưng không làm đăng ký kinh doanh theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

+ Kiểm tra 13 mặt hàng bình ổn giá, hàng nhập lậu.

+ Kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

+ Kiểm tra nhãn hàng hóa, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng

- Đối tượng kiểm tra: thương nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Sông Cầu.

- Nhân sự: các thành viên của Đội Liên ngành thị xã Sông cầu.

+ Quản lý thị trường.

+ Phòng kinh tế.

+ Phòng tài chính - kế hoạch.

+ Chi cục thuế.

+ Công an thị xã Sông Cầu.

+ Trung tâm y tế dự phòng.

+ UBND xã, phường

- Thời gian kiểm tra từ ngày 03/04/2012 đến ngày 21/08/2012.    

                                                                                                         Phạm Ba

                                                                                                    Đội QLTT số 5