Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020

5/22/2020 3:30:32 PM
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.

           Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (gốc tiếng Anh: “Our solutions are in nature”). Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. 


 (Ảnh lấy từ https://www.cbd.int/idb/2020)

          Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Văn bản số 1284/STNMT-MT ngày 15/5/2020 về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020), Sở Công Thương đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngành công thương trên địa bàn tỉnh nghiên cứu triển khai một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Văn bản số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2020 về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020) như sau:

          - Xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

          - Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; Thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

          - Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

          Các thông tin về Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020 tham khảo tại Phụ lục Văn bản số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tại địa chỉ https://www.cbd.int/idb/2020.

          Nội dung chi tiết: Văn bản số 1284/STNMT-MT  ngày 15/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường xem tại đây và Văn bản số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem tại đây.

 

Anh Thịnh

TIN ĐÃ ĐĂNG