Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông tin về Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu

4/21/2020 2:35:19 PM
Sở Công Thương nhận được Công văn số 242/HC-QLHC ngày 20/3/2020 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương V/v thông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 242/HC-QLHC ngày 20/3/2020 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương V/v thông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu. Theo đó, hiện nay Hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (viết tắt là GHS) bằng 38 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm: 12 ngôn ngữ của các quốc gia APEC (Australia, Chile, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippine, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam) và 26 ngôn ngữ của toàn bộ các nước Liên minh Châu Âu đã được các quốc gia phối hợp xây dựng hoàn thiện. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hóa chất thực hiện việc ghi nhãn hóa chất theo GHS đáp ứng quy định tại Điều 27 Luật Hóa chất và các hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

    Hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất được đăng tải tại địa chỉ website (https://great.osha.gov.tw) và website của Cục Hóa chất (www.cuchoachat.gov.vn).

          Sở Công Thương thông báo để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng nhằm hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu trong APEC, Liên minh Châu Âu cũng như các hoạt động khác có liên quan./.

          Nội dung cụ thể của Công văn số 242/HC-QLHC đề nghị xem tại đây. 

Quang Ngọc

TIN ĐÃ ĐĂNG