Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Ban hành Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

8/15/2018 4:11:50 PM
Ngày 25/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

        Ngày 25/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Theo đó, tỉnh Phú Yên có 02 vị trí khu vực vàng được đưa vào Quy hoạch, gồm: Khu vực Ma Đao, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa (diện tích 85 ha) và Quặng vàng mỏ Hòn Mò O, huyện Sông Hinh (diện tích 25 ha). Trong đó, khu vực Ma Đao hiện đã được cấp Giấy phép thăm dò.

Về quy hoạch thăm dò: Giai đoạn đến năm 2025, hoàn thành Đề án thăm dò tại Khu vực Ma Đao, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa với mục tiêu trữ lượng cấp 121 và cấp 122 khoảng 737 kg và Cấp mới Dự án thăm dò mỏ vàng Hòn Mò O, huyện Sông Hinh với mục tiêu trữ lượng cấp 121 và cấp 122 khoảng 2.959 kg

Về quy hoạch khai thác, chế biến: Cấp mới Dự án khai thác vàng Khu vực Ma Đao, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa với thời gian khai thác dự kiến 5 năm, công suất thiết kế đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 khoảng 29.340 tấn quặng nguyên khai/năm. Giai đoạn 2026-2035, đầu tư mới 01 đến 03 dự án khai thác, tuyển (chế biến) quặng vàng mới trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam hoặc Phú Yên.

Các dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng vàng phải gắn với các cơ sở sử dụng cụ thể theo quy hoạch, không xuất khẩu quặng nguyên khai, tinh quặng vàng.

Các nội dung khác của Quy hoạch đề nghị xem chi tiết tại đây.

                                              Quang Ngọc              

TIN ĐÃ ĐĂNG