Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thực hiện quản lý phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

10/9/2017 11:01:54 AM
Ngày 20/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

             Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013. Một số điểm mới của Nghị định mới này so với Nghị định 202/2013/NĐ-CP như: Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phân bón; Phân bón phải được khảo nghiệm trước khi được công nhận lưu hành; Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Quy định về đặt tên và nhãn phân bón, v.v…

  Căn cứ các quy định về trách nhiệm QLNN tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP; thực hiện Công văn số 9197/BCT-HC ngày 03/10/2017 của Bộ Công Thương về việc quản lý phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý phân bón như sau:

            1. Kể từ ngày 20/9/2017, Sở Công Thương ngừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy thông báo xác nhận bản công bố hợp quy chất lượng phân bón vô cơ và hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ. Đề nghị tổ chức, cá nhân lập hồ sơ, gửi các cơ quan có thẩm quyền của ngành nông nghiệp để xử lý theo quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

           2. Phân bón có tên trong Thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở Công Thương được tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 20/9/2017. Trong thời hạn này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét, ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

             Các nội dung quy định chi tiết về quản lý phân bón và các quy định chuyển tiếp khác đề nghị xem tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón tại đây.

 

Lập Phương