Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phê duyệt và công bố Dự án: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2/7/2017 9:06:45 AM
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.

           Theo Quy hoạch, các mỏ khoáng sản được đưa vào thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gồm 06 loại: Vàng; đá ốp lát; sét bentonit; điatomit; fenspat; bauxit. Trong đó:

- Vàng: 01 mỏ với tổng diện tích 33,26 ha

- Đá ốp lát: 27 mỏ với tổng diện tích 363,46 ha

- Sét bentonit: 01 mỏ với diện tích 2,7 ha

- Điatomit: 02 mỏ vói diện tích là 80,71 ha

- Fenspat: 01 mỏ với diện tích là 32,3 ha

- Bauxit: 01 mỏ với diện tích là 51 ha. 

Nhằm giúp các ngành và địa phương quản lý, thực hiện tốt công tác quy hoạch có liên quan và thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản; Sở Công Thương đã thực hiện công bố Quy hoạch theo quy định và sẵn sàng cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 

                Quyết định phê duyệtCông văn công bố dự án và nội dung Dự án xem tại đây.

 

                                 Nguyễn Quang Ngọc