Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXD TT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

5/21/2015 3:36:07 PM
Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXDTT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

          Quy chế này quy định về công tác phối hợp trong nổ mìn và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan như: Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND huyện Tuy An, UBND xã An Chấn, các đơn vị khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường và đơn vị dịch vụ nổ mìn tại các mỏ đá thuộc khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

          Đồng thời góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, các đơn vị khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ đá thuộc khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

          Xem chi tiết  Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND  tại đây.

Phòng Kỹ Thuật -ATCN