Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo về việc tham gia giải thưởng môi trường năm 2014.

3/19/2014 10:08:25 AM
Giải thưởng môi trường là giải thưởng nhằm động viên khuyến khích và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công việc phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội và bảo vệ môi trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

 Giải thưởng môi trường là giải thưởng nhằm động viên khuyến khích và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công việc phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội và bảo vệ môi trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

        Sở Công Thương Phú Yên thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường, lập hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng môi trường Phú Yên năm 2014, hồ sơ bao gồm:   

          - Bản đăng ký xét tặng giải thưởng; (mẫu kèm theo)

          - Báo cáo thành tích tham gia xét tặng giải thưởng có xác nhận của UBND huyện/thị xã/thành phố (nơi có thành tích về bảo vệ môi trường); (mẫu kèm theo)

          - Tài liệu, hình ảnh minh họa/giới thiệu kèm theo báo cáo, các tài liệu khác liên quan;

          - Kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường năm 2015.

          Hồ sơ đăng ký gửi về: Sở Tài nguyên và môi trường, địa chỉ: 62A Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          Thời hạn nhận Hồ sơ: Thời gian cuối cùng nhận Hồ sơ trước ngày 01/5/2014

        Xem chi tiết nội dung các mẫu kèm theo tại đây.

                                                                                               HỒNG HẢI