Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013

12/4/2013 5:04:30 PM
Ngày 29-30/11/2013, Sở Công Thương Phú Yên đã tổ chức “Lớp Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013”.

      Để tiếp tục thực hiện đúng các quy định pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp. Ngày 29-30/11/2013, Sở Công Thương Phú Yên đã tổ chức “Lớp Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013” cho các đối tượng: Lãnh đạo tổ chức, người quản lý các bộ phân liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn; Thủ kho, người điều khiển phương tiện, người áp tải vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; Người phục vụ trực tiếp các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm bảo vệ, canh gác, bốc xếp hoặc các hoạt động khác tại nơi nổ mìn mà không liên quan đến đấu lắp, kiểm tra mạng nổ, kích nổ.

 

 

Tại khóa học các học viên đã được truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp; các quy định về nổ mìn và các quy định về phòng cháy chữa cháy. Kết thúc khóa học các học viên làm bài kiểm tra trong thời gian 60 phút làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định./.

Một số hình ảnh về lớp kiểm tra, sát hạch: 

HỒNG HẢI