Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành

6/19/2013 9:18:41 AM
Ngày 04/6/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Theo Quyết định số 3624/QĐ-BCT ngày 04/6/2013 của Bộ Công Thương, các thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm: (1) Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; (2) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được ban hành tại Quyết định số 6835/QĐ-BCT ngày 13/11/2012.

Các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm:

   1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

   2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất chế biến thực.

   3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

   4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Các TTHC mới ban hành này được áp dụng theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương./.

Chi tiết nội dung Quyết định số 3624/QĐ-BCT  tại đây.

HỒNG HẢI