Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

10/12/2012 1:59:05 PM
Ngày 21/9/2012 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2012.

Theo đó, thời gian thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chỉ còn 5 ngày làm việc (trước đây là 7 ngày).

Thông tư này đã thay cụm từ “bản sao hợp lệ” và “bản sao công chứng” tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT bằng cụm từ “bản sao”. Bản sao là bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính); Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

Bên cạnh đó, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh VLNCN, tiền chất thuốc nổ được quy định như sau: Giám đốc phải có bằng tốt nghiệp đại học; Phó Giám đốc kỹ thuật, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất VLNCN phải có bằng tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: hoá chất, vũ khí đạn, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ; khai thác mỏ, địa chất; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với nhà, công trình sản xuất, bảo quản VLNCN và tài liệu về điều kiện người sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

       Chi tiết Thông tư 26/2012/TT-BCT  tại đây ./.

 

THANH TUẤN


TIN ĐÃ ĐĂNG