Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

9/7/2012 3:42:30 PM
Ngày 24/8/2012 Bộ Công Thương có công văn số: 7854/BCT-KHCN về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

 
    Theo đó, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

    1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến:

    Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến có công suất thiết kế như sau:

       - Rượu: Từ 3.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống

       - Bia: từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống

       - Nước giải khát: từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống

       - Sữa chế biến: từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở xuống

       - Dầu thực vật: từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống

       - Bánh kẹo: 20.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống

       - Bột và tinh bột: từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống

       - Bao bì chứa đựng các sản phẩm trên.

    2. Thẩm quyền cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm:

    Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong phạm vi địa bàn Tỉnh.

     3. Các đối tượng không phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm:

     - Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ: cơ sở có 02 lao động trở xuống trực tiếp tham gia sản xuất;

     - Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ: Cơ sở chỉ có từ 02 nhân viên trở xuống trực tiếp kinh doanh;

     - Bán hàng rong;

     - Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định. 

      4. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận:

      a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu)

    b. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

     c. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

    d. Bản sao công chứng Giấy xác nhận chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm do cơ sở đào tạo được Bộ Y tế công nhận cấp theo thẩm quyền.

      e. Bản sao công chứng Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách cán bộ của cơ sở đã được chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan y tế cấp theo quy định.

    5. Thẩm định hồ sơ:

   Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 8 ngày làm việc, Sở Công Thương thành lập đoàn thẩm định hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.

   - Trường hợp đạt yêu cầu:  Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

   - Trường hợp không đạt: Phải ghi rõ lý do và thời hạn thẩm định lại (tối đa là 3 tháng), sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của đoàn thẩm định được ghi tại Biên bản thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục đến Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại. Nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì Đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

    6. Thời hạn của Giấy chứng nhận:

    Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 3 năm. Trước 6 tháng (tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn), Chủ cơ sở phải nộp hồ sơ xin cấp lại.

    Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ đều kiện an toàn thực phẩm tại đây ./.

 

 

THANH TUẤN