Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

5/3/2012 9:41:20 AM
Ngày 25/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

          Ngày 25/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

          Theo đó, thực phẩm đã qua chế biến sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường. Đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thì phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.   

           Cũng theo Nghị định, tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, có 6 trường hợp được miễn kiểm tra bao gồm: Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; Thực phẩm gửi kho ngoại quan; Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.

Ảnh minh họa

           Việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm, trừ các trường hợp: sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, bán hàng rong và kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu  điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương quy định thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

          Đối với nội dung phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó quy định trách nhiệm của Sở Công Thương như sau: Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương; Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương; Tổ chức việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương; Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ quản lý ngành.                       

        Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2012.

       Chi tiết Nghị định 38/2012/NĐ-CP xem tại đây.

                                                                                       QUANG NGỌC