Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 10/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

4/24/2012 4:52:07 PM
Ngày 17/4/2012 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số: 31/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 10/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, chủ trương thăm dò, khai thác, xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng của Tỉnh được định hướng như sau:

1. Đối với quặng Điatomit:

- Vùng mỏ Điatomit Hòa Lộc: Thuộc khu vực quản lý của Trung ương. Định hướng sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: Bột trợ lọc và các sản phẩm cao cấp khác. Cần tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai đầu tư nhà máy sản xuất bột trợ lọc công suất 5.000- 10.000 tấn/năm nhằm thay thế hàng nhập khẩu và tiến đến xuất khẩu.

- Các vùng mỏ Điatomit khác: Đề nghị Trung ương bàn giao cho Tỉnh quản lý để khai thác sản xuất các sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất các sản phẩm khác theo nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước.

2. Đối với Vàng:

Không cấp phép mới đối với khai thác vàng sa khoáng. Thăm dò, khai thác vàng gốc theo hướng gắn với chế biến sâu, sử dụng công nghệ hiện đại, không ảnh hưởng đến môi trường. Sử dụng công nghệ tuyển nổi kết hợp tuyển trọng lực. Không cấp phép cho các dự án sử dụng công nghệ Cyanua.

3. Đối với đá hoa trắng, đá granit:

Không xuất khẩu đá khối và không bán đá khối ra ngoài tỉnh. Tạm dừng xem xét chủ trương đầu tư đối với các dự án thăm dò, khai thác mới

4. Đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường:

Tiếp tục xem xét gia hạn, cấp phép khai thác các mỏ đá xây dựng, cát xây dựng đối với các mỏ nằm trong Quy hoạch, tuân thủ đầy đủ các điều kiện về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Không khai thác vật liệu xây dựng ở chân sườn đồi, núi, dọc quốc lộ để bảo vệ cảnh quan. Giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác đá chẻ không phép.

5. Đối với quặng Bauxit:

Việc cho chủ trương, cấp phép thăm dò, khai thác bauxit ở Phú Yên phải theo quy định pháp luật và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đối với quặng Sắt:

Dừng hoàn toàn việc xuất khẩu quặng sắt. Hoạt động khai thác phải gắn với địa chỉ sử dụng, phục vụ cho các cơ sở sản xuất gang, thép trong nước. Đối với các mỏ đang khai thác, nếu không bảo đảm hiệu quả và yêu cầu về môi trường thì cần có phương án đóng cửa mỏ và hoàn thổ theo quy định.

7. Đối với nước khoáng:

Duy trì sản lượng khai thác nước khoáng đóng chai ở Phú Sen với công suất 10-20 triệu lít/năm. Khuyến khích đầu tư xây dựng dự án đa mục tiêu theo hướng đầu tư nhà máy sản xuất nước khoáng công suất 15-20 triệu lít/ năm gắn với đầu tư các điểm tắm nước nóng, du lịch, nghĩ dưỡng.

8. Đối với quặng Titan:

Không cấp phép thăm dò, khai thác mới.

9. Đối với các loại khoáng sản khác:

Cần khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức khai thác với quy mô nhỏ nhằm khai thác tốt tài nguyên khoáng sản phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh gắn với bảo vệ môi trường.

Hình ảnh: Mỏ đá ốplát Hòn Gộp, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh

UBND Tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và xã hội, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ đạo 127 tỉnh,  UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong Kế hoạch này./.

 

Chi tiết Kế hoạch số: 31/KH-UBND Tại đây

                                                                                                                                             Thanh Tuấn