Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Đề nghị đăng ký nhiệm vụ năm 2013 thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng”

2/4/2012 7:53:09 AM
“Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 159/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008.

Thực hiện Công văn số: 243/BCT-KHCN ngày 12/01/2012 của Bộ Công Thương về việc đề xuất nhiệm vụ năm 2013 thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Công Thương.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn Tỉnh có nhu cầu và khả năng thực hiện đề án: “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” tiến hành đăng ký, đề xuất nhiệm vụ năm 2013 theo hướng dẫn tại Công văn số: 243/BCT-KHCN ngày 12/01/2012 của Bộ Công Thương và gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/02/2012 để tổng hợp đăng ký với Bộ Công Thương.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kỹ thuật an toàn công nghiệp- Sở Công Thương Phú Yên theo số điện thoại: 0573.843908

Chi tiết Công văn số: 243/BCT-KHCN tại đây.

                                                                                             Nguyễn Thanh Tuấn

                                                                                         Phòng KT-ATCN