Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.

1/13/2012 2:42:41 PM
Ngày 16/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Theo đó, kể từ ngày 01/02/2012 trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai được bỏ các thủ tục sau:

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng cán bộ, nhân viên trong trạm nạp LPG.

Ảnh minh họa

Chi tiết xem tại đây.

                                                                                                             Nguyễn Lập Phương

                                                                                                Phòng Kỹ thuật an toàn công nghiệp