Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2020.

3/10/2020 4:14:53 PM
Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

         Triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2020, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7.

          Tiêu chí đối với sản phẩm đăng ký xét chọn:

          - Là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam theo quy định của pháp luật;

          - Sản phẩm, hàng hóa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

          Tiêu chí đối với doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký xét chọn:

          - Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

          - Là chủ sở hữu văn bản bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm đăng ký xét chọn;

          - Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 02 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

         - Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường, lao động, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ về tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước.

          Hồ sơ đăng ký bao gồm:

          1. Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam theo Mẫu số 01 (tải mẫu tại đây);

          2. Bản sao Thông báo của cơ quan thuế về việc xác nhận doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế trong 2 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

          3. Bản sao Thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội về kết quả đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trong 02 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

          4. Bản sao Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động;

          5. Bản sao Báo cáo định kỳ kết quả quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật trong 02 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

          6. Bản sao Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

          7. Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm đăng ký xét chọn còn hiệu lực do cơ quan chức năng cấp;

          8. Bản sao giấy tờ về chất lượng của sản phẩm đăng ký xét chọn còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

          9. Bản sao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tương đương;

          10. Bản sao giấy chứng nhận ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025, SA 8000, OHSAS 18001, HACCP, GMP, VietGap, Global Gap và bản sao các biên bản đánh giá giám định định kỳ hoặc tương đương (nếu có);

          11. Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng về chất lượng, uy tín thương hiệu (nếu có).

           Doanh nghiệp đăng ký tham gia cần gửi 03 bộ hồ sơ gốc (đóng gáy xoắn) và 01 bộ hồ sơ bản mềm (gửi qua mail) trước ngày 31/3/2020 theo địa chỉ sau:

            Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia

          Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

          Số 20 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Điện thoại: +84 24 39348145; 39347628 (số máy lẻ: 70,71,72,76,77,178); 

          Email: thqg@vietrade.gov.vn; ptnl@vietrade.gov.vn

          Sở Công Thương thông tin và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Chương trình./.

Tô Thắm