Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP

2/11/2020 9:17:05 AM
Ngày 22/01/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (Hiệp định CPTPP)

Theo đó, Thông tư điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo từng năm (từ năm 2020 đến năm 2038); Cụ thể, năm 2020 là 525 tấn; năm 2021 là 550 tấn; năm 2022 là 575 tấn…

Đối tượng áp dụng là thương nhân nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan là các doanh nghiệp thương mại nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

         Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2020, chi tiết xem tại đây.

 

Doãn Thu