Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thực hiện lộ trình tiêu thụ xăng E5

5/12/2017 3:09:50 PM
Kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép kinh doanh xăng E5-RON 92 và xăng khoáng RON 95 tại các Cửa hàng xăng dầu trên phạm vi toàn quốc

             Ngày 10/4/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2943/BCT-KHCN về việc tăng cường thực hiện lộ trình sử dụng xăng nhiên liệu sinh học E5 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép kinh doanh xăng E5-RON 92 và xăng khoáng RON 95. Để bảo đảm việc thực hiện lộ trình tiêu thụ xăng E5 đề nghị các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, các đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động nâng cấp, cải tạo trang thiết bị, bồn bể phù hợp trong việc kinh doanh xăng sinh học E5 đáp ứng theo lộ trình quy định nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng.

 

              Chi tiết đính kèm công văn 2943/BCT-KHCN của Bộ Công Thương.

 

 

(Ảnh minh họa)

 

Nguyễn Hải Triều