Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn thực hiện các quy định về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

4/17/2017 5:28:11 PM
Sở Công Thương Phú Yên hướng dẫn những nội dung cơ bản quy định về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và kế hoạch triển khai thực hiện QCVN 01:2013/BCT.

Để giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2013/BCT) được Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT; Sở Công Thương Phú Yên đã hướng dẫn thực hiện tại Văn bản số 325/SCT-QLTM ngày 17/4/2017. Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các  quy định chung và quy định về từng hạng mục xây dựng của một cửa hàng xăng dầu. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực QCVN 01:2013/BCT, cụ thể như sau:

- Đối với các cửa hàng xăng dầu được xây dựng mới từ tháng 12/2013 (thời điểm QCVN 01:2013/BCT có hiệu lực) trở về sau: Doanh nghiệp phải thực hiện việc xây dựng cửa hàng theo đúng QCVN 01:2013/BCT.

- Đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc danh mục cải tạo, nâng cấp (theo Quyết định 1156/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND Tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020): Yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện xong việc cải tạo, nâng cấp xây dựng cửa hàng xăng dầu theo đúng QCVN 01:2013/BCT khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Đối với các cửa hàng xăng dầu xây dựng từ tháng 12/2013 trở về trước (xây dựng theo TCVN 4530:1998 và 4530:2011): Chậm nhất đến ngày 01/01/2020 các doanh nghiệp phải thực hiện xong việc cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu đạt theo đúng QCVN 01:2013/BCT.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

Văn bản số 325/SCT-QLTM

Quy chuẩn 01:2013/BCT

Trần Anh Tuấn

 

 

 

TIN ĐÃ ĐĂNG