Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phê duyệt và công bố dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

1/23/2017 8:18:48 AM
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.

Theo Quy hoạch, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 141 chợ, 05 siêu thị, 01 trung tâm thương mại và 01 khu hội chợ triển lãm trung tâm tỉnh; Đến năm 2030 là 141 chợ, 11 siêu thị, 01 trung tâm thương mại và 01 khu hội chợ triển lãm trung tâm tỉnh. Trong đó:

Giai đoạn đến năm 2020: Giữ nguyên vị trí nhưng đầu tư có chiều sâu: 19 chợ; nâng cấp, mở rộng: 54 chợ, 01 siêu  thị; di dời và xây mới: 10 chợ; phát triển mới: 08 chợ, 04 siêu thị, 01 trung tâm thương mại và 01 khu hội chợ triển lãm trung tâm tỉnh; đưa ra khỏi quy hoạch: 08 chợ.

Giai đoạn 2021-2030: nâng cấp, mở rộng: 32 chợ và tiếp tục nâng cấp, mở rộng các chợ giai đoạn trước; di dời và xây mới: 07 chợ; phát triển mới: 11 chợ, 06 siêu thị; đưa ra khỏi quy hoạch: 11 chợ.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở Công Thương đã thực hiện công bố Quy hoạch theo quy định nhằm công khai rộng rãi nội dung Quy hoạch để thu hút các Nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển chợ, siêu thị. Đồng thời sẽ tham mưu UBND Tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệtCông văn công bố dự án xem tại đây.

Lê Hải An

 

 

TIN ĐÃ ĐĂNG