Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội nghị tập huấn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh.

10/28/2016 3:19:00 PM
Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sáng ngày 26/10/2016, Sở Công Thương tổ chức tập huấn cho UBND; Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tập huấn có 15 đại biểu đại diện cho UBND, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung của Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên; các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cửa hàng bán LPG chai và hướng dẫn nội dung thẩm định thực tế tại cửa hàng.

Theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên thì trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố là tổ chức thẩm định và cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 Chính phủ, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý (nếu có) cho UBND tỉnh thông qua Sở Công Thương.

Qua buổi tập huấn này, các đại biểu đã nắm được hệ thống các văn bản quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh LPG chai và cách thực hiện thẩm định thực tế tại cửa hàng.

 

 

 Quang cảnh buổi tập huấn

 

Trần Anh Tuấn