Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sử dụng công tơ điện tử là phù hợp với xu hướng phát triển

11/8/2011 8:46:45 AM
Trong quá trình Công ty Điện lực Phú Yên triển khai lắp đặt Công tơ điện tử, đã có một số hộ sử dụng điện phản ảnh về chất lượng của công tơ điện tử. Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét vấn đề này.

           Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền trung, Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử 1 pha loại DT01P-RF cho các hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Qua một thời gian sử dụng, đã có một số hộ sử dụng điện phản ánh về kết quả đo đếm của loại công tơ điện tử này. Để làm rõ vấn đề này, Sở Công thương Phú Yên đã có văn bản số 511/SCT-KT ngày 06/10/2011 đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên chủ trì kiểm tra đánh giá chất lượng công tơ điện tử đã lắp đặt cho khách hàng; đồng thời yêu cầu Công ty Điện lực Phú Yên báo cáo tình hình lắp đặt và nguồn gốc của loại công tơ điện tử đã lắp đặt trên địa bàn tỉnh. Sau khi có báo cáo của Sở Khoa học – Công nghệ và Công ty Điện lực Phú Yên; lãnh đạo Sở Công thương đã chủ trì tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan: Sở Khoa học – Công nghệ; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng HĐND Tỉnh và Công ty Điện lực Phú Yên để xem xét các vấn đề liên quan đến việc lắp đặt công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh. Qua cuộc họp, các thành viên tham dự đã thống nhất các nội dung chính như sau:

1. Về nguồn gốc: Công tơ điện tử 1 pha loại DT01P-RF đã triển khai lắp đặt trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực Miền trung (địa chỉ 552 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng) sản xuất theo mẫu PDM022-2009 đã đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-TĐC ngày 09/3/2009 Về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo; sản phẩm được Công ty kiểm định khi đưa vào sử dụng theo Quyết định số 1523/QĐ-TĐC ngày 07/9/2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện do. Như vậy việc sản xuất và đưa vào sử dụng công tơ điện tử 01 pha loại DT01P-RF của Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực Miền trung là phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Về triển khai lắp đặt: Đến ngày 14/10/2011, Cty Điện lực Phú Yên đã thực hiện lắp đặt 4.863 công tơ. Trong đó: Thành phố Tuy Hòa 4.558 công tơ (phường 5 là 1.571 công tơ; phường 7 là 2.205 công tơ; phương 9 là 782 công tơ) và phường Xuân Phú, Thị xã Sông cầu là 305 công tơ. Qua một thơi gian sử dụng hầu hết các khách hàng không có ý kiến gì về chất lượng của công tơ điện tử nhưng cũng có một số khách hàng chưa rõ về chất lượng của Công tơ điện tử nên có ý kiến phản ảnh.

3. Về kết quả kiểm tra chất lượng Công tơ: Theo đề nghị của Sở Công thương, Sở Khoa học – Công nghệ đã chủ trì thành lập đoàn và đã tiến hành kiểm tra số công tơ điện tử nêu trên. Qua kiểm tra Đoàn đã xác định: các công tơ điện tử này đã được kiểm định có hiệu lực đến tháng 4/2016 và đã được phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu ngẫu nhiên 20 công tơ tại các hộ dân, bao gồm các hộ dân có ý kiến phản ảnh (trong đó: phường 7 là 11 công tơ; phường 9 là 09 công tơ); tại Điện lực Tuy Hòa lấy mẫu 10 công tơ (còn nguyên trong thùng) và gởi đến Viện Đo lường Việt Nam (địa chỉ 08 Hoàng Quốc Việt; TP Hà Nội) để kiểm định. Theo kết quả chứng nhận kiểm định của Viện đo lường Việt Nam thì các công tơ trên có kết quả sai số trong giới hạn cho phép và đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

4. Việc sử dụng công nghệ tiên tiến nói chung và ứng dụng công tơ điện tử trong đo lường nói riêng để đáp ứng nhu cầu cuộc sống là phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên, việc lắp đặt công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn có những ý kiến khác nhau là do chúng ta chưa thực hiện tốt công tác giải thích tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Vì vậy, thời gian đến Công ty Điện lực Phú Yên cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền để nhân dân biết rõ về ưu, nhược điểm của công tơ điện tử và công tơ cơ; nghiên cứu thành lập bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng để hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời giải quyết những phản ảnh, kiến nghị của khách hàng.

Sở Công Thương, Sở Khoa học – Công nghệ sẽ tiếp tục giám sát việc triển khai lắp đặt công tơ điện tử của Công ty Điện lực Phú yên theo chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và Đo lường.

                                                                                 Võ Xuân Nguyễn

                                                                                          (Phòng Quản lý Năng lượng)