Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Về phản ánh của các hộ dân liên quan đến chất lượng công tơ điện tử

10/19/2011 6:33:57 PM
Về phản ánh của các hộ dân liên quan đến chất lượng công tơ điện tử

       Sau khi có phản ánh của các hộ sử dụng điện về một số vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền điện sau khi Công ty Điện lực Phú Yên lắp đặt công tơ điện tử. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra cụ thể. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Sở Công Thương đã có văn bản số 511/SCT-KT yêu cầu Công ty Điện lực Phú Yên báo cáo cụ thể tình hình lắp đặt công tơ điện tử, số lượng, nguồn gốc, đánh giá làm rõ các nội dung theo phản ánh của khách hàng. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ với chức năng quản lý nhà nước về đo lường tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng công tơ điện tử. Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn kiểm tra và đã tiến hành lấy mẫu để kiểm định. Sau khi có giải trình của Công ty Điện lực Phú Yên và kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, Sở Công Thương sẽ có văn bản báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và thông tin rộng rãi đến khách hàng sử dụng điện trên toàn tỉnh.

Nguyễn Viết Quân

(Phòng Quản lý năng lượng)