Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2020.

2/3/2020 3:37:13 PM
Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2020.

 

Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện của hệ thống điện quốc gia có thể xảy ra trong năm 2020 nhất là vào mùa khô, đồng thời đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Ngày 21/01/2020 UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2020.

          Theo Quyết định này, danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi hệ thống thiếu công suất được tập trung vào các đối tượng như: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể, Công an, Quân đội, Bệnh viện, Trường học, Trung tâm y tế, các trạm thú y chứa văcxin, các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, các trạm bơm nước chống hạn... Đối với khách hàng sản xuất kinh doanh thì Công ty Điện lực Phú Yên có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về phương thức tiết giảm điện luân phiên hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ vào giờ cao điểm. Không tiết giảm điện kéo dài đối với một phụ tải điện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chương trình tiết kiệm điện; giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Phú Yên theo danh sách khách hàng quan trọng đã được phê duyệt; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn tỉnh.

(Tệp đính kèm Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 xem tại đây).

Lê Ngọc Phước