Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông số mang tải đường dây trung áp và trạm biến áp

12/4/2019 3:04:24 PM
Sở Công Thương thông tin về thông số mang tải của đường dây trung áp và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

Nguồn: Trang tin điện tử EVN

 

             Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin mang tải của đường dây trung áp và trạm biến áp tham gia thực hiện đầu tư điện mặt trời trên mái nhà, Sở Công Thương thông tin về thông số mang tải của đường dây trung áp và trạm biến áp theo từng huyện, thị xã, thành phố và Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

           Chi tiết thông số mang tải của đường dây trung áp và trạm biến áp: Xem tại đây:  biểu 1, biểu 2.

 

Đại Nghĩa