Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Dự thảo Đề án phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Dự thảo Báo cáo đề xuất tuyến đường dây 500kV từ Phú Yên đi Tây Nguyên

11/22/2019 9:52:28 AM
Dự thảo Đề án phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Dự thảo Báo cáo đề xuất tuyến đường dây 500kV từ Phú Yên đi Tây Nguyên

Đề án Phát triển dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên xem tại đây:

Dự thảo Báo cáo đề xuất phương án tuyến đường dây 500kV Phú Yên - Gia Lai xem tại đây:

Bản đồ sơ họa tổng thể hướng tuyến đường dây 500kV KCN Hòa Tâm-Pleiku 2 (Gia Lai) xem tại đây:

Bản đồ sơ họa hướng tuyến đường dây 500kV KCN Hòa Tâm-Pleiku 2 (Gia Lai) xem tại đây:

 

 Phòng Năng lượng - Kỹ thuật.