Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

3/25/2019 3:55:13 PM
Ngày 20/3/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

               Theo Quyết định này, Bộ Công Thương vẫn quy định giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt là 6 bậc. Đồng thời quy định giá bán lẻ điện cho khối hành chính, sự nghiệp, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau:

 

STT

                   Đối tượng sử dụng

                (Cấp điện áp dưới 6 kV)

Giá bán điện (đồng/kWh)

(Chưa có thuế GTGT)

Chênh lệch

(+) Tăng

Theo Quyết

định số
4495/QĐ-BCT 
ngày 30/11/2017

()

Theo Quyết định số
648/QĐ-BCT 
ngày 20/3/2019

(Áp dụng từ ngày 20/3/2019)

1

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.549

1.678

+ 129

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

1.600

1.734

+ 134

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1.858

2.014

+ 156

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.340

2.536

+ 196

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.615

2.834

+ 219

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.701

2.927

+ 226

2

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

 

- Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

1.635

1.771

+ 136

 

- Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính, sự nghiệp

1.755

1.902

+ 147

3

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

 

- Giờ bình thường

2.461

2.666

+ 205

 

- Giờ thấp điểm

1.497

1.622

+ 125

 

- Giờ cao điểm

4.233

4.578

+ 345

4

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất 

 

- Giờ bình thường

1.572

1.685

+ 113

 

- Giờ thấp điểm

1.004

1.100

+ 96

 

- Giờ cao điểm

2.862

3.076

+ 214

 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quy định cụ thể giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt, cho các khu công nghiệp…

Thời gian áp dụng giá bán điện: Từ ngày 20/3/2019./.

Chi tiết Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện   (xem tại đây)

Lê Ngọc Phước