Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

10/1/2018 7:41:08 AM
Ngày 24/9/2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

 

            Ngày 24/9/2018, Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV, làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đảm bảo chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện trong chế độ làm việc bình thường và sự cố N-1, phục vụ phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội; đồng thời xác định phương án đấu nối của các Nhà máy thủy điện, Nhà máy điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.

          Quy hoạch cũng định hướng việc xây dựng các đường dây truyền tải điện có tính dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đối với khu vực thành phố và trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện có độ dữ trữ và tính linh hoạt cao; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại thành phố, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

Chi tiết Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV xem tại đây.

Hồ Đại Nghĩa