Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Chủ trương đầu tư 02 dự án điện mặt trời

5/18/2018 8:05:52 AM
Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBND phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời Hòa Hội và Quyết định số 947/QĐ-UBND phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời EUROPLAST Phú Yên

           Theo đó, dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội do Công ty Cổ phần TTP Phú Yên làm chủ đầu tư, có công suất 214,16 MW, diện tích chiếm đất khoảng 256ha tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 4.985,3 tỷ đồng, sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia khoảng 334,148 triệu kWh/năm; dự án Nhà máy điện mặt trời EUROPLAST Phú Yên do Công ty Cổ phần điện mặt trời EUROPLAST Phú Yên làm chủ đầu tư, có công suất 50MW, diện tích chiếm đất khoảng 57,8ha tại thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.045 tỷ đồng, sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia khoảng 76,687 triệu kWh/năm.

Hai dự án này dự kiến đầu tư hoàn thành và phát điện thương mại trong tháng 6/2019. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

             Đồng thời, UBND tỉnh giao các Sở, ngành và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ các Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ dự án.

 

Ngọc Phước