Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Các Công ty thủy điện thực hiện trách nhiệm xã hội với nhân dân vùng lũ hạ du Sông Ba.

10/26/2017 10:35:25 AM
Sáng ngày 20/10/2017 Sở Công Thương đã phối hợp với Ban phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh phối hợp phân phối vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN cho các địa phương năm 2017 từ nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

             Các địa phương được hỗ trợ gồm các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa và Tp Tuy Hòa với tổng số lượng vật tư, thiết bị hỗ trợ là 20 cái loa cầm tay; 60 cái áo phao cứu hộ; 90 cái phao tròn cứu hộ; 35 cái đèn pin xách tay; 20 bộ quần áo đi mưa; 20 đôi ủng cao su.

Việc hỗ trợ này là nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của các nhà máy thủy điện đối với các địa phương vùng lũ hạ du sông Ba./.

Trần Anh Tuấn