Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Ngày 06/10/2017 UBND Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

10/23/2017 9:33:06 AM
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tiết kiệm điện, đồng thời tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường tiết kiệm điện, ngày 06/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh, chiếu sáng đường phố và sinh hoạt nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu...

UBND Tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và sử dụng tiết kiệm điện nói riêng; phối hợp với các tổ chức tư vấn, các trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng...

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình, chuyên mục về tiết kiệm năng lượng và dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện...

             Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Nội dung chi tiết Chỉ thị về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh xem tại đây.

 

Trần Anh Tuấn