Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Ban hành danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh.

10/2/2017 4:26:44 PM
Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh (tại văn bản số 5323/UBND-ĐTXD).

 


          Nhằm giới thiệu các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, có 12 địa điểm có tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời  được phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2018 – 2025, cụ thể: Huyện Tuy An (02 địa điểm); thành phố Tuy Hòa (01 địa điểm); huyện Phú Hòa (01 địa điểm); huyện Đông Hòa (02 địa điểm); huyện Tây Hòa (02 địa điểm); huyện Sông Hinh (02 địa điểm); huyện Sơn Hòa (01 địa điểm); huyện Đồng Xuân (01 địa điểm). Ngoài ra còn có 02 địa điểm tại huyện Phú Hòa cần nghiên cứu thêm về tiềm năng phát triển điện mặt trời để đầu tư vào giai đoạn sau năm 2025. 

 

Mục đích của việc ban hành danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển dự án điện mặt trời là định hướng, giới thiệu cho các Nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, không phải là cơ sở pháp lý trong việc xác định địa điểm đầu tư, trong quá trình thực hiện có thể loại bỏ hoặc lựa chọn thêm các vị trí khác nếu xét thấy các điều kiện phù hợp.

  

            (Danh mục và văn bản số 5323/UBND-ĐTXD xem tại đây)

 

Ngọc Phước