Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

9/20/2017 2:12:01 PM
Nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Ngày 12/9/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2017

 

 Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời  – Nguồn Internet

 

           Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 26/10/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

          Về đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới: Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện mặt trời có trong các quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh/quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh/quốc gia. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu các dự án điện mặt trời nối lưới không được thấp hơn 20% tổng mức đầu tư. Diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2ha/01MWp.

           Về đầu dự án điện mặt trời trên mái nhà: Đối với dự án có công suất nhỏ hơn 01 MWp, chủ đầu tư đăng ký đấu nối với Công ty Điện lực tỉnh các thông tin chính như: Công suất dự kiến, thông số kỹ thuật của tấm pin quang điện, thông số của bộ biến đổi điện xoay chiều. Công ty Điện lực tỉnh phối hợp với chủ đầu tư lắp đặt công tơ hai chiều và ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ và sản lượng điện mặt trời sản xuất hàng tháng; chi phí đầu tư công tơ hai chiều do Công ty điện lực tỉnh chịu trách nhiệm chi trả. Đối với các dự án có công suất ≥ 01MWp, chủ đầu tư thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.

Về công suất đấu nối lưới điện: Hệ thống điện mặt trời có công suất dưới 03 KWp được đấu nối vào lưới điện hạ áp 01 pha hoặc 03 pha; Hệ thống điện mặt trời có công suất ≥ 03 KWp được đấu nối vào lưới điện hạ áp 03 pha.

Về hợp đồng mua bán điện: Các dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện mặt trời trên mái nhà áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư số 16/2017/TT-BCT cũng quy định: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm: Hỗ trợ Bên mua điện và Bên bán điện giải quyết vướng mắc trong hợp đồng mua bán điện mẫu theo đề nghị của một hoặc các Bên; Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời tại địa phương theo quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh và quốc gia được phê duyệt.

             Chi tiết Thông tư  xem tại đây.

 

Hồ Đại Nghĩa