Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời

6/14/2017 9:54:48 AM
Ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

             Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

Theo Quyết định, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được huy động vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án; được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản c định cho dự án,…  Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế; Các dự án điện mặt trời, công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; Được UBND cấp tỉnh tạo điều kiện thu xếp quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án;…

           Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết Quyết định 11/2017/QĐ-TTg xem tại đây.

 

Trần Doãn Thu