Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng

2/20/2017 10:26:55 AM
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.

Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện của hệ thống điện quốc gia có thể xảy ra trong năm 2017 nhất là vào mùa khô, đồng thời đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Ngày 16/02/2017  UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.

          Theo Quyết định này, danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi hệ thống thiếu công suất được tập trung vào các đối tượng như: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể, Công an, Quân đội, Bệnh viện, Trường học, Trung tâm y tế, các trạm thú y chứa văcxin, các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, các trạm bơm nước chống hạn ...

Công ty Điện lực Phú Yên có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng sản xuất kinh doanh về phương thức tiết giảm điện luân phiên hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ vào giờ cao điểm. Không tiết giảm điện kéo dài đối với một phụ tải điện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

                     EVN lãi gần 1700 tỷ đồng nhờ buôn bán điện năm 2014 - 1

Nguồn: Internet

          Đồng thời giao trách nhiệm cho Sở Công Thương: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chương trình tiết kiệm điện; giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Phú Yên theo danh sách khách hàng quan trọng đã được phê duyệt; giám sát việc sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện có biểu đồ phụ tải điện đã thỏa thuận với Công ty Điện lực Phú Yên; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn tỉnh.

(Tệp đính kèm Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 16/02/2017xem tại đây)

Ngọc Phước


 

TIN ĐÃ ĐĂNG